צינור יציאת מים למדיח כלים באוקנכט,מקט 103556

70.00

2 מטר

תיאור

מתאים גם לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם המכונה שברשותכם.

ADP6736/AL
,ADP6736/BR
,ADPGULDSEGL
,ADPGULDSEGL/2
,ADPGULDSEGL/3
,DWHB00
,GI458/1IX
,GSF100POWERIN
,GSF100PowerWS
,GSF1351WS
,GSF1471WS
,GSF14811WS
,GSF1481WS
,GSF1546/1WS
,GSF1546WS
,GSF1581WS
,GSF1582WS
,GSF1688/1IX
,GSF1688/1WS
,GSF1688WS
,GSF180PowerWS
,GSF190POWERIN
,GSF1988WS
,GSF2481WS
,GSF2500
,GSF2524WS
,GSF2546WS
,GSF2581WS
,GSF2624
,GSF2684WS
,GSF2688WS
,GSF2719POWERWS
,GSF2739POWERWS
,GSF2778WS
,GSF2788WS
,GSF2954/WS
,GSF2984
,GSF2984/1WS
,GSF2984/WS
,GSF2984WS
,GSF2988/WS
,GSF2988SG
,GSF2988WS
,GSF3321
,GSF3322
,GSF4471WS
,GSF4481WS
,GSF4561WS
,GSF4582WS
,GSF5000/1EXWS
,GSF5000/5EXWS
,GSF5000/6EXWS
,GSF50003A
,GSF50003A+
,GSF5000EXWS
,GSF50104WS
,GSF50204A WS
,GSF50204A+WS
,GSF5300WH
,GSF54811WS
,GSF5481WS
,GSF5524WS
,GSF5988WS
,GSF60303A WS
,GSF60303A++WS
,GSF61204A WS
,GSF61204A++WS
,GSF61302DIA++WS
,GSF61307A WS
,GSF61314A WS
,GSF61314A++WS
,GSF6524WS
,GSF6540WS
,GSF6550IN
,GSF6550WS
,GSF6570WS
,GSF6600IX
,GSF6600WH
,GSF6610PC
,GSF6619R
,GSF6619RPC
,GSF6625PCIN
,GSF6920WH
,GSF6930WHPC
,GSF6966AQUA
,GSF7530IN
,GSF7530WS
,GSF7550IN
,GSF7560IN
,GSF7955WHTOUCH
,GSF80POWERWS
,GSF81304A PT
,GSF81304A++PT
,GSF81308A WS
,GSF81414A WS
,GSF81414A++WS
,GSF81454A PT
,GSF81454A++PT
,GSF8550PCIN
,GSF8559RPC
,GSF90POWERIN
,GSFE3000WS
,GSFECO
,GSFECO9RPC
,GSFECOPC
,GSFECOPCA
,GSFECOPCA+
,GSFECOPCRA
,GSFECOPCRA++
,GSFEXCELL/1WS
,GSFEXCELLENCE
,GSFExcellence/1
,GSFExcellence/5
,GSFEXCELLENCE/8PC
,GSFEXCELLENCE1WS
,GSFEXCELLENCE8PC
,GSFExcellence9R
,GSFExcellence9RPC
,GSFEXCELLENCEMAX
,GSFEXCELLENCEPC
,GSFEXCELLENCEPCRA
,GSFEXELLENCEPC
,GSFEXWS
,GSFGULDSEGL1WS
,GSFGULDSEGLWS
,GSFH1366WS
,GSFH1380WS
,GSFH1466IN
,GSFH1466WS
,GSFH1480IN
,GSFH1480WS
,GSFH1492WS
,GSFH1496IX
,GSFH1496WS
,GSFH1531/1WS
,GSFH1536IX
,GSFH1536WS
,GSFH1541WS
,GSFH1546WS
,GSFH1566IN
,GSFH1566WH
,GSFH1580IN
,GSFH1580WS
,GSFH1581WS
,GSFH1586WS
,GSFH1588IN
,GSFH1588WS
,GSFH1596IX
,GSFH1598/1IN
,GSFH1598IN
,GSFH1598WS
,GSFH1599IN
,GSFH1640WS
,GSFH1648WS
,GSFH1656EXIN
,GSFH1656EXWS
,GSFH1658WS
,GSFH1660EXIN
,GSFH1660EXWS
,GSFH1680IN
,GSFH1680WS
,GSFH1688IN
,GSFH1688WS
,GSFH1690IN
,GSFH1690W
,GSFH1690WS
,GSFH1698EXWS
,GSFH1780IN
,GSFH1780WS
,GSFH1888WS
,GSFH1988/1WS
,GSFH1988WS
,GSFH1989WS
,GSFH1999WS
,GSFH2581WS
,GSFH2958WS
,GSFH2990WS
,GSFH2998IN
,GSFH2998INsteam
,GSFH2998WSSTEAM
,GSFH3690IN
,GSFH3960IN
,GSFH3960WS
,GSFH3970IN
,GSFH3970WS
,GSFH3980INSTEAM
,GSFH3980WSSTEAM
,GSFH5988WS
,GSFH9585WS
,GSFHappyClean
,GSFHGULDSEGLWS
,GSFHSYMPHONY05
,GSFHSYMPHONY05IN
,GSFHSYMPHONYAAA
,GSFK1452BR
,GSFK1481WS
,GSFK1588WS
,GSFK2351WS
,GSFK2451WS
,GSFK2524AUTOWS
,GSFK2524WS
,GSFK2525AUTOWS
,GSFK2528AUTOWS
,GSFK2528WS
,GSFK2529PRIMELIN
,GSFK2529PRIMELINE
,GSFK25841WS
,GSFK5240DIWS
,GSFK5722AUTOWS
,GSFK6030A WS
,GSFK6030A+WS
,GSFK6030DIWS
,GSFK6040DIWS
,GSFK6040TRA WS
,GSFK6040TRA+WS
,GSFK61202DIA WS
,GSFK61202DIA+WS
,GSFK61202TRA+WS
,GSFK61212DIA+WS
,GSFK61302DIA WS
,GSFK61302DiA++WS
,GSFK61302ETA IN
,GSFK61302ETA WS
,GSFK61302ETA+IN
,GSFK61302ETA+WS
,GSFK61312TRA WS
,GSFK61312TRA++WS
,GSFK6140DIWS
,GSFK6140FWS
,GSFK6203A2W
,GSFK6274A2I
,GSFL1000W
,GSFL1000WS
,GSFL1001WS
,GSFL3131I
,GSFL3131IN
,GSFL3131WS
,GSFM5160I
,GSFM5160IN
,GSFM5160WS
,GSFM9460IN
,GSFM9460WS
,GSFM9580IN
,GSFM9580WS
,GSFM9680IN
,GSFM9680WS
,GSFP1987WS
,GSFP1988/1WS
,GSFP1988WS
,GSFP2159/1WS
,GSFP2159WS
,GSFP2924/1WS
,GSFP2924WS
,GSFP2958/1WS
,GSFP2958WS
,GSFP2987WS
,GSFP3988-1WS
,GSFP3988/WS
,GSFP39881SG
,GSFP39881WS
,GSFP3988WS
,GSFP5586WS
,GSFP6140A WS
,GSFP6140A+WS
,GSFP6140ETA
,GSFP6140ETA+
,GSFP6141DIWS
,GSFP6142A IN
,GSFP6142A WS
,GSFP6142A+IN
,GSFP6142A+WS
,GSFP6142DII
,GSFP6142DIIN
,GSFP6142DIWS
,GSFP7153A IN
,GSFP7153A WS
,GSFP7153A+IN
,GSFP7153A+WS
,GSFP7153TDIN
,GSFP7153TDWS
,GSFP81312TRA IN
,GSFP81312TRA WS
,GSFP81312TRA++IN
,GSFP81312TRA++WS
,GSFPACIFICWS
,GSFPL961A
,GSFPL961A+
,GSFPL962A
,GSFPL962A++
,GSFPL965
,GSFPlatinum1
,GSFPlatinum2A+
,GSFPRESTIG
,GSFPRESTIGE
,GSFPRESTIGE/9PC
,GSFPRESTIGE1WS
,GSFPRESTIGE8PC
,GSFPrestige9R
,GSFPrestige9RPC
,GSFPRESTIGEIX
,GSFPRESTIGEPC
,GSFPRIMELINE/6
,GSFPRIMELINE6
,GSFPRIMELINE7
,GSFPRIMELINE96
,GSFPSYMPHONYACT
,GSFPSYMPHONYACTIVE
,GSFS1331WS
,GSFS1451WS
,GSFS2321WS
,GSFS2551WS
,GSFS3000WS
,GSFS4211/2WS
,GSFS4211/3WS
,GSFS4311/1WS
,GSFS4311WS
,GSFS4316WS
,GSFS4317W
,GSFS4317WS
,GSFS4321/1WS
,GSFS4321WS
,GSFS4341/2WS
,GSFS4449
,GSFS4451WS
,GSFS4581
,GSFS4581/1WS
,GSFS4582
,GSFS50002SDA+WS
,GSFS5000SDWS
,GSFS5103A1W
,GSFS5321
,GSFS5321/1
,GSFS5321/2WS
,GSFS5321WS
,GSFS5411
,GSFS5411/1
,GSFS5411/2WS
,GSFS5420WS
,GSFS5421WS
,GSFS5501AUTOWS
,GSFS5502WS
,GSFS5512WS
,GSFS5514WS
,GSFS5515AUTOWS
,GSFS5521WS
,GSFS5522
,GSFS5716
,GSFS5722AUTOWS
,GSFS5725AUTOWS
,GSFS5731AutoWS
,GSFS5734AutoWS
,GSFS6420WS
,GSFS6440WS
,GSFS6448W
,GSFS6448WS
,GSFS6450IN
,GSFS6458IN
,GSFS6521WS
,GSFS6540WS
,GSFS6560
,GSFS6560IN
,GSFSPRESTIGE
,GSFSPRESTIGEIX
,GSFSPRIMELINE96
,GSFSTUTTGARTPRES
,GSFSYMPHONYAAA
,GSFSYMPHONYACTIV
,GSI110ECOIN
,GSI110ECOWS
,GSI158111A
,GSI158111A++
,GSI158112A
,GSI158112A++
,GSI216A+
,GSI217A IN
,GSI217A++IN
,GSI3000IN
,GSI4000SDIN
,GSI4411/1IX
,GSI4411/1NB
,GSI4411/1WH
,GSI4607POWERIN
,GSI4617POWERIN
,GSI4619POWERIN
,GSI4988CIN
,GSI50002SL
,GSI50003A IO
,GSI50003A+IO
,GSI50204A IN
,GSI50204A+IN
,GSI5220SDIN
,GSI5240DiBR
,GSI5240DiIN
,GSI5240DiWS
,GSI5411IN
,GSI5411SW
,GSI5411WS
,GSI5519IN
,GSI5519SW
,GSI5519WS
,GSI5919IN
,GSI5919SW
,GSI5919WS
,GSI60303A IN
,GSI60303A++IN
,GSI61202DIA IN
,GSI61202DIA+IN
,GSI61202TRA+IN
,GSI61202TRAIN
,GSI61203DIA IO
,GSI61203DiA+IO
,GSI61204A IN
,GSI61204A++IN
,GSI61302DIA++IN
,GSI61302DIA++WS
,GSI61302ETA IN
,GSI61302ETA+IN
,GSI61307A IN
,GSI61307A++IN
,GSI6140ETA IN
,GSI6140ETA+IN
,GSI6142A IN
,GSI6142A+IN
,GSI6143TRA IN
,GSI6143TRA+IN
,GSI6320/1KIN
,GSI6320/2KIN
,GSI6320/3KIN
,GSI6320/4KIN
,GSI6320KBR
,GSI6320KIN
,GSI6320KSW
,GSI6320KWS
,GSI6420/1KIN
,GSI6420/2KIN
,GSI6420KAL
,GSI6420KBR
,GSI6420KIN
,GSI6420KSW
,GSI6420KWS
,GSI6497SW
,GSI6520IN
,GSI6551C-IN
,GSI6551C-SW
,GSI6551C-WS
,GSI6551CAL
,GSI6551CIN
,GSI6551CSW
,GSI6551CWS
,GSI6587IN
,GSI6587SW
,GSI6587WS
,GSI6591CAL
,GSI6591CIN
,GSI6591CSW
,GSI6591CWS
,GSI6598IN
,GSI6598SW
,GSI6598WS
,GSI6988CIN
,GSI6988CWS
,GSI6988IN
,GSI6998CSW
,GSI6998CWS
,GSI6999EBR
,GSI6999EIN
,GSI6999EWS
,GSI81304A PT
,GSI81304A++PT
,GSI81308A IN
,GSI81308A++IN
,GSI81414A IN
,GSI81414A++IN
,GSI81454A PT
,GSI81454A++PT
,GSICHAMPIONA IN
,GSIChampionA++IN
,GSIE100POWERPT
,GSIE100POWERPT-NP
,GSIE100POWERPTNP
,GSIE60POWERIN
,GSIE6598/1IN
,GSIE6598IN
,GSIE6902IN
,GSIE6907IN
,GSIE6988/1IN
,GSIE6988IN
,GSIEPRIMELIN.PROD.
,GSIEPRIMELINE900P
,GSIH6451/2SW
,GSIH6451/2WS
,GSIH6451/3IN
,GSIH6451IN
,GSIH6497/1IN
,GSIH6497/1SW
,GSIH6497/1WS
,GSIH6497IN
,GSIH6497SW
,GSIH6497WS
,GSIK6381/1IN
,GSIK6381IN
,GSIK6405IN
,GSIK6415/1IN
,GSIK6415IN
,GSIK6415IN-N.PROD
,GSIK6415INn.prod
,GSIK6422AL
,GSIK6422IN
,GSIK6453/1AL
,GSIK6453/1IN
,GSIK6453BR
,GSIK6453IN
,GSIK6453SW
,GSIK6453WS
,GSIK6484BR
,GSIK6484IN
,GSIK6484WH
,GSIK6506BR
,GSIK6506IN
,GSIK6506WS
,GSIK6508IN
,GSIK6518/1BR
,GSIK6518/1IN
,GSIK6518/1WS
,GSIK6518BR
,GSIK6518IN
,GSIK6518WS
,GSIK6584BR
,GSIK6584IN
,GSIK6584WH
,GSIK6584WS
,GSIK6593/1AL
,GSIK6593/1BR
,GSIK6593/1IN
,GSIK6593/1SW
,GSIK6593/1WS
,GSIK6593/2AL
,GSIK6593/2BR
,GSIK6593/2IN
,GSIK6593/2SW
,GSIK6593/2WS
,GSIP300POWERPT
,GSIP40/1POWER
,GSIP40POWER
,GSIP6127AL
,GSIP6127ALn.pr.
,GSIP6127IN
,GSIP6198AL
,GSIP6198IN
,GSIP6517/1IN
,GSIP6517/1SW
,GSIP6517/1WS
,GSIP6517/2IN
,GSIP6517IN
,GSIP6517SW
,GSIP6517WS
,GSIP6527IN
,GSIP6527SW
,GSIP6527WS
,GSIP6598/1IN
,GSIP6598/1SW
,GSIP6598/1WS
,GSIP6598IN
,GSIP6598SW
,GSIP6598WS
,GSIP6627/1IN
,GSIP6627/2IN
,GSIP6627IN
,GSIP6798/2IN
,GSIP6798IN
,GSIP6998/1IN
,GSIP6998/1ST
,GSIP6998AL
,GSIP6998IN
,GSIPL961A IN
,GSIPL961A+IN
,GSIPL97IN
,GSIPLATIN1PCIN
,GSIPLATINUM2PT
,GSIPLATINUM2PT-N
,GSIPlatinum3PT
,GSIPlatinum4PT
,GSIPRIMELINE9617I
,GSIPrimeline9617IN
,GSIS6321/1BR
,GSIS6321/1IN
,GSIS6321/1SW
,GSIS6321/1WS
,GSIS6321/2BR
,GSIS6321/2IN
,GSIS6321/2SW
,GSIS6321/2WS
,GSIS6321/3IN
,GSIS6321/3SW
,GSIS6321/3WS
,GSIS6321IN
,GSIS6321WS
,GSIS6325IN
,GSIS6325SW
,GSIS6325WS
,GSIS6325WS-N.PROD
,GSIS6350IN
,GSIS6425IN
,GSIS6425IN-N.PR.
,GSIS6425WS
,GSIS6522/1IN
,GSIS6522/2IN
,GSIS8551IX
,GSIS8551NB
,GSIS8551WH
,GSU100PowerIN
,GSU158111A
,GSU158111A++
,GSU158112A
,GSU158112A++
,GSU216A+
,GSU217A IN
,GSU217A++IN
,GSU4551CWS
,GSU4591CSW
,GSU4707PowerIN
,GSU4717POWERIN
,GSU4719POWERIN
,GSU4996WS
,GSU50003A IO
,GSU50003A+IO
,GSU50204A IN
,GSU50204A+IN
,GSU5531SW
,GSU5531WS
,GSU5536WS
,GSU5674
,GSU60303A IN
,GSU60303A++IN
,GSU61203DIA IO
,GSU61203DiA+IO
,GSU61204A IN
,GSU61307A IN
,GSU61307A++IN
,GSU80POWERIN
,GSU81304A PT
,GSU81304A++PT
,GSU81308A IN
,GSU81308A++IN
,GSU81414A IN
,GSU81414A WS
,GSU81414A++IN
,GSU81414A++WS
,GSU81454A PT
,GSU81454A++PT
,GSUCHAMPIONA IN
,GSUChampionA++IN
,GSUK4507/1BR
,GSUK4507/1IN
,GSUK4507/1WH
,GSUK4507BR
,GSUK4507IN
,GSUK4507WH
,GSUK4584/1BR
,GSUK4584/1IN
,GSUK4584/1WH
,GSUK45841IN
,GSUK45841WH
,GSUK4584IN
,GSUK4593BR
,GSUK4593IN
,GSUK4593WS
,GSUK5040DiBR
,GSUK5040DiIN
,GSUK5040DiWS
,GSUK5100WS
,GSUK61102DIA WS
,GSUK61102DiA+WS
,GSUK61202DIA IN
,GSUK61202DiA+IN
,GSUK61202TRA+IN
,GSUK61302DIA IN
,GSUK61302DIA WS
,GSUK61302DiA++IN
,GSUK61302DiA++WS
,GSUK61302ETA IN
,GSUK61302ETA+IN
,GSUK6140DiINA+
,GSUK6203A2I
,GSUK8131TRA IX
,GSUK8131TRA WS
,GSUK8131TRA++IX
,GSUK8131TRA++WS
,GSUK8214A2P
,GSUK8254A2P
,GSUK8254A2PWS
,GSUP6142DiINA+
,GSUPL961A IN
,GSUPL961A+IN
,GSUPL97IN
,GSUPLATIN1PC
,GSUPLATIN1PCIN
,GSUPLATINUM2IN
,GSUPLATINUM3IN
,GSUPlatinum4IN
,GSUPRIMELINE9717I
,GSUPrimeline9717IN
,GSUS4301
,GSUS4421/1BR
,GSUS4421/1IN
,GSUS4421/1WS
,GSUS50002SL
,GSX158111A
,GSX158111A++
,GSX158112A
,GSX158112A++
,GSX217A
,GSX217A++
,GSX3000
,GSX5421
,GSX5526
,GSX5929
,GSX60303A
,GSX60303A++
,GSX61204A
,GSX61204A++
,GSX61307A
,GSX61307A++
,GSX7451
,GSX7451-1
,GSX74511
,GSX7471
,GSX7481
,GSX7498
,GSX7551
,GSX7586
,GSX7588
,GSX7591
,GSX7598
,GSX7798
,GSX7984
,GSX7986
,GSX7988
,GSX7998
,GSX81308A
,GSX81308A++
,GSX81414A
,GSX81414A++
,GSX81454A
,GSX81454A++
,GSXA7521
,GSXA7522
,GSXA7525
,GSXA7525/1
,GSXChampionA++
,GSXE7588
,GSXE7598
,GSXH7451
,GSXH7451/2
,GSXH7498
,GSXH7498/2
,GSXK2990
,GSXK2990-N.PROD.
,GSXK2990WP
,GSXK3000
,GSXK3970
,GSXK3990
,GSXK3991
,GSXK5220SD
,GSXK6420
,GSXK7316
,GSXK7316/1
,GSXK7316/1n.prod.
,GSXK7316/2
,GSXK7316/3
,GSXK7415
,GSXK7415/1
,GSXK7415/2
,GSXK7421
,GSXK7421/1
,GSXK7421/2
,GSXK7422
,GSXK7451/2
,GSXK7451/3
,GSXK7583
,GSXK7593/1
,GSXK7593/2
,GSXK7593/3
,GSXK7593/4
,GSXK7593/5
,GSXK7600
,GSXK7600D
,GSXK8525
,GSXK8525/1
,GSXK8525/2
,GSXP300POWER
,GSXP300POWERN.PRO
,GSXP7198
,GSXP7515/1
,GSXP7527/1
,GSXP7527/2
,GSXP7558
,GSXP7558/2
,GSXP7598
,GSXP7598/2
,GSXP7798
,GSXP7798/2
,GSXP7958
,GSXP7958/2
,GSXP7988
,GSXP7994
,GSXP7998
,GSXP7998/1
,GSXPlatinum4
,GSXS7321
,GSXS7321/1
,GSXS7321/2
,GSXS7321/3
,GSXS7321/4
,GSXS7325
,GSXS7425
,GSXS7425-N.PROD.
,GVW550RVS/P02
,GVW925ONY/P02
,GVW925RVS/P02