כרטיס למדיח כלים מילה 5544030,מקט 102627

320.00

תיאור

5544031

מתאים לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם המכונה שברשותכם.

G1020
, G1021
, G1022
, G1023
, G1040
, G1041
, G1042
, G1043
, G1102
, G1120
, G1130
, G1140
, G1142
, G1143
, G1150
, G1151
, G1152
, G1162
, G1170
, G1171
, G1172
, G1173
, G1174
, G1180
, G1182
, G1183
, G1190
, G1191
, G1200
, G1202
, G1220
, G1221PLUS
, G1222
, G1222LABOR
, G1223LABOR
, G1223SCGSL2
, G1224
, G1225
, G1230
, G1232
, G1233
, G1235
, G1242
, G1243
, G1244
, G1245
, G1252
, G1255
, G1262
, G1270
, G1272
, G1274
, G1275
, G1282
, G1283
, G1285
, G1287
, G1290
, G1291
, G1292
, G1293
, G1297
, G1320
, G1330
, G1343
, G1344
, G1355
, G1370
, G1383
, G1384
, G1420
, G1421GALA
, G1422
, G1430
, G1430-60
, G1432
, G1442
, G1470
, G1472
, G1482
, G1502
, G1520
, G1530
, G1531
, G1532
, G1534
, G1552
, G1554
, G1562
, G1570
, G1572
, G1574
, G1582
, G1584
, G1630
, G16582-60SCViK2
, G1670
, G16700-60SCi
, G1672
, G1674
, G1730
, G1732
, G1734
, G1830
, G1832
, G1833
, G1834
, G1870
, G1872
, G1874
, G2020
, G2022
, G2023
, G2040
, G2042
, G2130
, G2140
, G2142
, G2143
, G2150
, G2152
, G2170
, G2171
, G2172
, G2173
, G2174
, G2180
, G2182
, G2183
, G2191
, G2220
, G2222
, G2224
, G2225
, G2230
, G2232
, G2235
, G2242
, G2243
, G2245
, G2270
, G2272
, G2274
, G2275
, G2282
, G2283
, G2285
, G2287
, G2290
, G2291
, G2292
, G2297
, G2330
, G2343
, G2355
, G2370
, G2383
, G2384
, G2420
, G2422
, G2430
, G2432
, G2442
, G2470
, G2472
, G2482
, G2520
, G2530
, G2532
, G2534
, G2552
, G2554
, G2570
, G2572
, G2574
, G2582
, G2584
, G2630
, G2670
, G2670-60
, G2672
, G2674
, G2730
, G2732
, G2734
, G2830
, G2832
, G2833
, G2834
, G2870
, G2872
, G2874
, G3305SCHE
, G349HE
, G349IPLUS
, G349PLUS
, G349SCIPLUS
, G349SCPLUS
, G349CUPLUS
, G349UPLUS
, G356IPLUS-3
, G356PLUS-3
, G356PLUS3
, G394PLUS-3
, G394PLUS3
, G394SCIPLUS-3
, G396HE
, G396IPLUS
, G396PLUS
, G396PLUS-3
, G396PLUS3
, G396SCHEPLUS-3
, G396SCIPLUS
, G396SCIPLUS-3
, G396SCPLUS
, G396CUPLUS
, G396UPLUS
, G398PLUS-3
, G398PLUS3
, G398SCIPLUS-3
, G4040
, G4100
, G4101
, G4105
, G4170
, G4171
, G4201
, G4202
, G4203
, G4204
, G4205
, G4210
, G4212
, G4215
, G4217
, G4220
, G4222
, G4225
, G4240
, G4263
, G4264
, G4268
, G4270
, G4275
, G4280
, G4285
, G4292
, G4297
, G4300
, G4300ACTIVECARE
, G4301
, G4302
, G4303
, G4305
, G4308
, G4340
, G4370
, G4375
, G4410
, G4420
, G4425
, G4430
, G4435
, G4480
, G4481
, G4485
, G4486
, G4490
, G4495
, G4500
, G4501
, G4510
, G4570
, G4580
, G4600
, G4670
, G4700
, G4720
, G4760
, G4780
, G4800
, G4820
, G4860
, G4880
, G4910
, G4911
, G4913
, G4915
, G4920
, G4922
, G4923 SCUPLUS
, G4925
, G4930
, G4933
, G4935
, G4940
, G4940 ג’ובילי
, G4942 ג’ובילי
, G4945 ג’ובילי
, G4960
, G4962
, G4965
, G4967
, G4970
, G4975
, G4980
, G4980 ג’ובילי
, G4985
, G4985
, G4990
, G4990 ג’ובילי
, G4992
, G4994DUOCLEAN
, G4995
, G4995
, G4997
, G5040
, G5100
, G5105
, G5140
, G5141
, G5146
, G5170
, G5175
, G5191
, G5195
, G5196
, G5200
, G5205
, G5220
, G5225
, G5240
, G5270
, G5275
, G5280
, G5285
, G5300
, G5301
, G5305
, G5306
, G5320
, G5325
, G5370
, G5371
, G5375
, G5376
, G5380
, G5385
, G5400
, G5405
, G5420
, G5425
, G5470
, G5475
, G5480
, G5485
, G5500
, G5505
, G5510
, G5515
, G5520
, G5525
, G5530
, G5535
, G5560
, G5565
, G5570
, G5575
, G5580
, G5585
, G5600
, G5605
, G5610
, G5620
, G5630
, G5635
, G5650
, G5655
, G5660
, G5665
, G5670
, G5671
, G5675
, G5676
, G5680
, G5685
, G5700
, G5705
, G5720
, G5725
, G5730
, G5735
, G5770
, G5775
, G5780
, G5785
, G5830
, G5835
, G5880
, G5885
, G5930
, G5935
, G5980
, G5985
, G601IPLUS
, G601PLUS
, G601SCIPLUS
, G601SCPLUS
, G601SUPUP
, G601UPLUS
, G603PLUS
, G603SCPLUS
, G603SCVIPLUS
, G603VIPLUS
, G604IPLUS
, G604PLUS
, G604SCIPLUS
, G604SCPLUS
, G604CUPLUS
, G604UPLUS
, G6060JUBILEEA ++
, G6065JUBILEEA ++
, G606SCIPlus
, G606SCPlus
, G606SCPLUSGALA
, G606SCUPlus
, G6100
, G6105
, G611IPLUS
, G611PLUS
, G611PLUS-3
, G611PLUS3
, G611SCIPLUS
, G6130
, G6135
, G614IPLUS
, G614PLUS
, G614PLUS-3
, G614PLUS3
, G614SIPLUS
, G614SCIPLUS-3
, G614SCPLUS
, G614SUPPLUS
, G614UPLUS
, G6160
, G6165
, G618PLUS
, G618PLUS-3
, G618PLUS3
, G618SCPLUS
, G618SCVIPLUS
, G618SCVIPLUS-3
, G618VIPLUS
, G6200
, G6202
, G6205
, G621IPLUS
, G621PLUS
, G621PLUS-3
, G621PLUS3
, G621SCIPLUS
, G621SCIPLUS-3
, G621SCPLUS
, G621SUPUP
, G621UPLUS
, G624PLUS
, G624PLUS-3
, G624PLUS3
, G624SCPLUS
, G624CUPLUS
, G624UPLUS
, G6260
, G6265
, G6300
, G6305
, G6310
, G6315
, G632IPLUS
, G632PLUS
, G632PLUS-3
, G632PLUS-4
, G632PLUS3
, G632SCIPLUS
, G632SCIPLUS-3
, G632SCIPLUS-4
, G632SCIPLUS-5
, G632SCPLUS
, G632SCPLUS-3
, G632SCPLUS-4
, G632SCPLUS-5
, G632SCUPLUS
, G632UPLUS
, G6330
, G6335
, G634PLUS
, G634SCPLUS
, G6360
, G6365
, G636PLUS
, G636UPLUS
, G6370
, G6375
, G638IPLUS
, G638PLUS
, G638SCIPLUS
, G638SCPLUS
, G638CUPLUS
, G638UPLUS
, G639IPLUS
, G639PLUS
, G639SCIPLUS
, G639SCPLUS
, G639CUPLUS
, G639UPLUS
, G640PLUS
, G640SCUPLUS
, G6410
, G641IPLUS
, G641PLUS
, G641SIPIP
, G641SCPLUS
, G641SCPREMIERP
, G641SUPUP
, G641UPLUS
, G643PLUS
, G644IPLUS
, G644PLUS
, G644SCIPLUS
, G644SCPLUS
, G644CUPLUS
, G644UPLUS
, G645IPLUS
, G645PLUS
, G645SCIPLUS
, G645SCPLUS
, G645SCUPLUS
, G645UPLUS
, G646IPLUS
, G646IPLUS-2
, G646IPLUS-3
, G646IPLUS2
, G646PLUS
, G646PLUS-2
, G646PLUS-3
, G646SCIPLUS
, G646SCIPLUS-3
, G646SCPLUS
, G646SCPLUS-3
, G646SCPRIMAPLU
, G646SUPUP
, G646SCUPLUS-3
, G646UPLUS
, G646UPLUS-2
, G6470
, G6475
, G647IPLUS
, G647IPLUS-2
, G647PLUS
, G647PLUS-2
, G647PLUS-3
, G647PLUS-3-3
, G647PLUS3
, G647SCIPLUS
, G647SCIPLUS-3
, G647SCPLUS
, G647SCPLUS-3
, G647SUPUP
, G647SCUPLUS-3
, G647UPLUS
, G647UPLUS-2
, G648IPLUS
, G648PLUS
, G648SCIPLUS
, G648SCPLUS
, G648SUPUP
, G648UPLUS
, G6500
, G6505
, G650IPLUS
, G650IPLUS-3
, G650PLUS
, G650PLUS-3
, G650PLUS3
, G650SCIPLUS
, G650SCIPLUS-3
, G650SCPLUS
, G650SCUPLUS
, G650UPLUS
, G6510
, G6512
, G6515
, G6517
, G651IPLUS
, G651IPLUS-3
, G651PLUS
, G651PLUS-3
, G651PLUS3
, G651SCIPLUS
, G651SCPLUS
, G651CUPLUS
, G651UPLUS
, G653PLUS
, G653PLUS-2
, G653PLUS-3
, G653PLUS3
, G653SCPLUS
, G653SCVIPLUS
, G653SCVIPLUS-3
, G653VIPLUS
, G653VIPLUS-2
, G653VIPLUS-3
, G654PLUS
, G654SCVIPLUS
, G654VIPLUS
, G656IPLUS
, G656IPLUS-3
, G656PLUS
, G656PLUS-3
, G656PLUS-4
, G656PLUS3
, G656SCIPLUS
, G656SCIPLUS-3
, G656SCPLUS
, G656SCPLUS-3
, G656SCPLUS-4
, G6570
, G6572
, G6575
, G6577
, G657IPLUS-3
, G657PLUS
, G657PLUS-3
, G657PLUS3
, G657SCIPLUS
, G657SCIPLUS-3
, G657SCPLUS
, G657CUPLUS
, G657UPLUS
, G6582
, G6583
, G6587
, G6588
, G658PLUS
, G658PLUS-3
, G658PLUS3
, G658SCPLUS
, G658SCVIPLUS
, G658SCVIPLUS-3
, G658VIPLUS
, G658VIPLUS-3
, G6590
, G6595
, G6620
, G6625
, G6630
, G6635
, G663PLUS
, G663PLUS-3
, G663PLUS3
, G6640
, G6660
, G6665
, G6670
, G6675
, G6700
, G6705
, G6720
, G6725
, G6730
, G6735
, G6760
, G6765
, G6770
, G6775
, G681-2SCPLUS
, G681IPLUS
, G681PLUS
, G681PLUS-3
, G681PLUS3
, G681SCIPLUS
, G681SCIPLUS-3
, G681SCPLUS
, G681SCPLUS-3
, G681CUPLUS
, G681SCUPLUS-3
, G681UPLUS
, G6820
, G6821
, G6825
, G6825G6825
, G6826
, G683IPLUS
, G683PLUS
, G683SCIPLUS
, G683SCPLUS
, G683CUPLUS
, G683UPLUS
, G6840
, G6845
, G684IPLUS
, G684PLUS
, G684PLUS-3
, G684PLUS3
, G684SCIPLUS
, G684SCIPLUS-3
, G684SCPLUS
, G684CUPLUS
, G684UPLUS
, G686-2SCPLUS
, G6860
, G6861
, G6865
, G6866
, G686IPLUS
, G686PLUS
, G686PLUS-3
, G686PLUS3
, G686SCIPLUS
, G686SCIPLUS-3
, G686SCPLUS
, G686SCPLUS-3
, G686CUPLUS
, G686UPLUS
, G6890
, G6891
, G6895
, G6896
, G689IPLUS
, G689PLUS
, G689SCIPLUS
, G689SCPLUS
, G689CUPLUS
, G689UPLUS
, G6900
, G6905
, G6920
, G6921
, G6925
, G6926
, G692IPLUS
, G692IPLUS-3
, G692PLUS
, G692PLUS-3
, G692PLUS-4
, G692PLUS3
, G692SCIPLUS
, G692SCIPLUS-3
, G692SCIPLUS-4
, G692SCPLUS
, G692SCPLUS-3
, G692SCPLUS-4
, G692CUPLUS
, G692SCUPLUS-3
, G692UPLUS
, G693PLUS-4
, G693PLUS4
, G693SCIPLUS-4
, G693SCPLUS-4
, G693SCUPLUS-4
, G694IPLUS
, G694IPLUS-3
, G694PLUS
, G694PLUS-3
, G694PLUS3
, G694SCIPLUS
, G694SCIPLUS-3
, G694SCPLUS
, G694SCPLUS-3
, G694CUPLUS
, G694SCUPLUS-3
, G694UPLUS
, G696-2SCPLUS
, G696IPLUS
, G696PLUS
, G696PLUS-3
, G696PLUS3
, G696SCIPLUS
, G696SCIPLUS-3
, G696SCPLUS
, G696SCPLUS-3
, G696CUPLUS
, G696UPLUS
, G698-2SCPLUS
, G698IPLUS
, G698PLUS
, G698PLUS-3
, G698PLUS3
, G698SCIPLUS
, G698SCIPLUS-3
, G698SCPLUS
, G698SCPLUS-3
, G698CUPLUS
, G698SCUPLUS-3
, G698UPLUS
, G6990
, G6992
, G6993
, G6997
, G6998
, G804IPLUS
, G804PLUS
, G804SCIPLUS
, G804SCPLUS
, G804CUPLUS
, G804UPLUS
, G8050
, G8050U
, G8051ICLST
, G8051IED
, G806SCIPlus
, G811IPLUS
, G811PLUS
, G811PLUS-3
, G811PLUS3
, G811SCIPLUS
, G811SCIPLUS-3
, G811SCPLUS
, G811CUPLUS
, G811UPLUS
, G818PLUS
, G818PLUS-3
, G818PLUS3
, G818SCVIPLUS-3
, G821IPLUS
, G821PLUS
, G821PLUS-3
, G821PLUS3
, G821SCIPLUS
, G821SCIPLUS-3
, G821SCPLUS
, G821SUPUP
, G821UPLUS
, G832IPLUS
, G832PLUS
, G832PLUS-3
, G832PLUS-4
, G832PLUS3
, G832SCIPLUS
, G832SCIPLUS-3
, G832SCIPLUS-4
, G832SCIPLUS-5
, G832SCIPLUS-55
, G832SCPLUS
, G832SCUPLUS
, G832UPLUS
, G841IPLUS
, G841PLUS
, G841SCIPLUS
, G843PLUS
, G843SCPLUS
, G843SCVIPLUS
, G843VIPLUS
, G846IPLUS
, G846IPLUS-2
, G846PLUS
, G846PLUS-2
, G846PLUS-3
, G846SCIPLUS
, G846SCIPLUS-3
, G846SCPLUS
, G846SUPPLUS
, G846SCUPLUS-3
, G846UPLUS
, G847IPLUS
, G847PLUS
, G847SCIPLUS
, G847SCPLUS
, G847SUPUP
, G847UPLUS
, G850IPLUS
, G850PLUS
, G850PLUS-3
, G850PLUS3
, G850SCIPLUS
, G850SCIPLUS-3
, G850SCPLUS
, G850SCUPLUS
, G850UPLUS
, G851IPLUS
, G851PLUS
, G851PLUS-3
, G851PLUS3
, G851SCIPLUS
, G851SCIPLUS-3
, G851SCPLUS
, G851CUPLUS
, G851UPLUS
, G853PLUS
, G853PLUS-2
, G853PLUS-3
, G853PLUS3
, G853SCPLUS
, G853SCVIPLUS
, G853SCVIPLUS-3
, G853VIPLUS
, G853VIPLUS-2
, G854PLUS
, G854SCVIPLUS
, G854VIPLUS
, G856IPLUS
, G856IPLUS-3
, G856PLUS
, G856PLUS-3
, G856PLUS3
, G856SCIPLUS
, G856SCIPLUS-3
, G856SCPLUS
, G856CUPLUS
, G856SCUPLUS-3
, G856UPLUS
, G857IPLUS
, G857PLUS
, G857PLUS-3
, G857PLUS3
, G857SCIPLUS
, G857SCIPLUS-3
, G857SCPLUS
, G857CUPLUS
, G857UPLUS
, G858PLUS
, G858PLUS-3
, G858PLUS3
, G858SCPLUS
, G858SCVIPLUS
, G858SCVIPLUS-3
, G858VIPLUS
, G863PLUS
, G863PLUS-3
, G863PLUS3
, G863SCPLUS
, G863SCVIPLUS
, G863SCVIPLUS-3
, G863VIPLUS
, G881IPLUS
, G881PLUS
, G881PLUS3
, G881SCIPLUS
, G881SCIPLUS-3
, G881SCPLUS
, G881CUPLUS
, G881UPLUS
, G884IPLUS
, G884PLUS
, G884PLUS-3
, G884PLUS3
, G884SCIPLUS
, G884SCIPLUS-3
, G884SCPLUS
, G884CUPLUS
, G884UPLUS
, G892IPLUS
, G892PLUS
, G892PLUS-3
, G892PLUS-4
, G892PLUS3
, G892SCIPLUS
, G892SCIPLUS-4
, G892SCPLUS
, G892 SCUPLUS
, G892SCUPLUS-3
, G892UPLUS
, G893PLUS-4
, G893PLUS4
, G893SCIPLUS-4
, G894IPLUS
, G894PLUS
, G894PLUS-3
, G894PLUS3
, G894SCIPLUS
, G894SCIPLUS-3
, G894SCPLUS
, G894 SCUPLUS
, G894UPLUS
, G896IPLUS
, G896PLUS
, G896PLUS-3
, G896PLUS3
, G896SCIPLUS
, G896SCIPLUS-3
, G896SCPLUS
, G896 SCUPLUS
, G896UPLUS
, G898IPLUS
, G898PLUS
, G898PLUS-3
, G898PLUS3
, G898SCIPLUS
, G898SCIPLUS-3
, G898SCPLUS
, G898CUPLUS
, G898SCUPLUS-3
, G898UPLUS
, G973SCVIPlus
, G973VIPlus
, G975
, G975IPlus
, G975 Plus
, G975SCIPLUS
, G975SCPLUS
, G975SCUPLUS
, G975UPLUS
, G976IPLUS
, G976PLUS
, G976SCIPLUS
, G976SCPLUS
, G976 תמיכה
, G976UPLUS
, G977IPLUS
, G977PLUS
, G977SCIPLUS
, G977SCPLUS
, G977SCUPLUS
, G977UPLUS
, G993SCVIPlus
, G993VIPlus
, PG8052
, PG8052CLST
, PG8052ED
, PG8080 / i / u
, PG8081I
, PG8082SC
, PG8082SCi
, PG8083SCVi
, SOLUTION3EN1
, VITA75
, VITA75G645PLUS