גלגל מותחן למייבש כביסה אלקטרולוקס דגם EDC77550W,מקט 103789

159.00

מתאים למייבש כביסה אלקטרולוקס של דגמים נוספים.

תיאור

מתאים לדגמים הבאים:

EDE47100W, EDE37100W, EDE1070PDW, EDC47100W, EDC47130W, EDC1072LDW, EDE77550W, EDE67550W, EDE1074PDW, EDE1072PDW, EDC77570W, EDC77550W, EDC67150W, EDC67555W, EDC67550W, EDI97170W, EDC68555W, EDC78550W, EDC77557W, EDC68558W, TW5457F, EDC78555W, EDH3386PDWT, EDC2096GDW, EDC2086PDW, EDP2074PDW, EDH3386GDW, EDH3386GGW, EDH3284PDW, EDH3284PGW, EDP12074PDW, EDH13386GW, EDH3386PDW, EDH3487RDW, EDH3497RDW, EDH3498RDL, EDC2096GEW, EDC2089POW, EDP2074PFW, EDP7000W, EDP2074PEW, EDP2074PMW, EDH3386GYW, EDH3386GZW, EDC2096GYW, EDC2096GZW, EDP2074PZW, EDH3386PGW, EDH3386PYW, EDH13487RW, TWGL5E201, TWGLES7000, TWL4E201, TWSL4E201, TWSLEEV201, TWSLEP201, TWSL6E201, EDC2086PEW, EDH3987GDW, EDC2084PSW, EDH3897SDW, TWGL4E200, EDH3386PJW, EDP2074PIW, TK7518, EDC2086GDW, EDC2086GLW, EDHR79541DW, EDHG68531DW, EDHP68531DW, EDHP48521DW, EDPP47401DW, EDH3684PDW, EDH3686GDW, EDH3674PDW, EDH3786GDW, EDH3686GZW, EDP2074GDW, EDH3676GDW, EDC2087GEW, EDP2075GDW, EDC2088GDW, EDC2085POW, EDH3683POW, EDH9000W, EDH8000W, EDH3684PHW, TWSL5E202, TWGL5E202, TWL4E202, EDH3684PDE, EDH3685PZW, EDH3487RW3, EDH3498RL3, EDH3674PW3, EDH3676GW3, EDH3897SW3, EDH3987GW3, EDH3497RW3, ED7364HPD, EDH3487RDE, EDC2086GW3, EDP2074GW3, EDH3684PW3, EDE425M, EDE403M, EDE406M, EDE411M, EDE418M, EDE421E, EDE401E, EDC510E, EDE5100, EDE5300, EDC504M, EDC509E, EDC5310, EDC5330, EDC5325, EDC5320, EDC5315, EDC5376, EDC5371, EDC5366, EDE419M, EDE420E, EDE5130, EDE429E, EDE5355, EDE5330, EDE5340, EDE5335, TCE7124, EDC5369, EDH6370, EDC5470, EDC5372, EDC5367, EDC5328, EDC5345, EDC5322, EDC5305, EDC5355, EDC5335, EDC5340, EDC5349, EDC5327, EDC5339, EDE5361, EDE5310, EDE5110, EDE36150W, EDE6150W, EDE5230, EDE36130W, EDE56160W, EDE56150W, EDE56140W, EDE57160W, TAL1E100, EDC66130W, EDC67130W, EDC37100W, EDC46130W, EDC46100W, EDE47100W, EDC47105W, EDC47107W, EDE57150W, TAGL2E100, ADE77550W, EDI96150W, EDC77150W, RDC67550W, EDC66150W, EDC66550W, TKSL5E100, TWSL6E100, TKSL3E100, TKGL5E100, TKL2E100, TK5356F, TKK2E100, TKGLES7000, TKSL2E100, EDH97950W, EDC67558W, EDC67558W TC5 7K, EDI97150W, TKSL5E101, TKGL5E101, KGL5E101, EDH97950W ENV-HP 7KG, EDH97960W, EDC68556W, TWSL6E101, EDH97980W, TWSLEEV101, TKSL3E101, TKL2E101, TK5357F, EDH97951W, EDH97961W, EDH97941W, TWSL6E102, TWSL6S7000, EDH97957W, EDH97981W, EDC77555W, TWSLEEV102, TWSL6E200, TWGL5E200, TWL4E200, TWSL4E200, EDH98981W, TWSLEEV200, TWSLEP200, WT255, WT252, WT253, WT250, WT152, WT252R, WT255R, WT255R ADC, EDC503M, EDC550E, EDC505E, EDC506E, ED506E, TK7539, TD05TC, EDC502M, TDC1000W, EDC504E, WT361, EDE400M, WT362, EDE402M, EDE405M, WT65CLASSIC, EDE410M, WT365, EDE400E, TD534, EDE401M, WT530, WT510, SATR.120-6, WT515, EDC521M, WT533, WT535, EDC541E, WT525, EDE561M, EDE571E, SC2000, ED7500, CMK23RLE, EDC 541E, WT533ROY, WT600, EDC531E, WT410, WT420, WT423, WT423ROY