מבצע!

גוף חימום לתנור BAUKNECHT

230.00 179.00

1,150W

תיאור

מתאים גם לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם המכונה שברשותכם.

BLZ6200/IN
, BLZ7200/IN
, BLZD6250/IN
, BMZ6200/IN
, BMZ6203/IN
, BMZ6205/IN
, BMZ6205/SW
, BMZ6205/WS
, BMZD6200/AL
, BMZD6200/IN
, BMZD6200/SW
, BMZD6200/WS
, BMZD6500/IN
, BMZD6500IN
, BSN4706IN
, BSN4706SW
, BSN5700IN
, BSN5900/IN
, BSZ4707IN
, BSZ4707SW
, BSZ4707WS
, BSZ5800/IN
, BSZ5800/SW
, BSZ5800/WS
, BSZ5800IN
, BSZ5800SW
, BSZ5800WS
, BSZ5801/IN
, BSZ5900/IN
, BSZ5900/SW
, BSZ5900/WS
, BSZ5901/IN
, BSZ5901/SW
, BSZ5909/IN
, BSZ8008/IN
, BSZA4003/BWS
, BSZH5950/IN
, EGN5800IN
, EGZH5800IN
, ELZ6160/IN
, ELZ6160/IN/01
, ELZ6160IN
, ELZ6160IN1
, ELZ6260/AL
, ELZ6260/IN
, ELZ6260/SW
, ELZ6260/WS
, ELZ6260AL
, ELZ6260IN
, ELZ6260SW
, ELZ6260WS
, ELZ7260/IN
, ELZ7260IN
, ELZD5263/IN
, ELZD5264/IN
, ELZD6250/IN
, ELZD6263IN
, ELZD6264/IN
, ELZD6265/BR
, ELZD6265/IN
, ELZD6265/WS
, EMZ5262/BR
, EMZ5262/IN
, EMZ5262/WS
, EMZ5262WS
, EMZ5263/IN
, EMZ5264/IN
, EMZ5860/IN
, EMZ5860/WS
, EMZ5960/IN
, EMZ5960/WS
, EMZ6260/IN
, EMZ6260IN
, EMZ6262/BR
, EMZ6262/IN
, EMZ6262/WS
, EMZ6262IN
, EMZ6263/IN
, EMZ6263/IN/01
, EMZ6263IN
, EMZ6263IN1
, EMZ6264/IN
, EMZ6265/IN
, EMZ6265IN
, EMZD5262/IN
, EMZD5263/BR
, EMZD5263/IN
, EMZD5263/WS
, EMZD5265/BR
, EMZD5265/IN
, EMZD5265/WS
, EMZD5265WS
, EMZD5266/BR
, EMZD5266/IN
, EMZD5266/PT/IN
, EMZD5266/WS
, EMZD5266WS
, EMZD6260/AL
, EMZD6260/IN
, EMZD6260IN
, EMZD6262/IN
, EMZD6263IN
, EMZD6265/BR
, EMZD6265/IN
, EMZD6265/WS
, ESN5761/BR
, ESN5761/IN
, ESN5761/SW
, ESN5761/WS
, ESN5860/BR
, ESN5860/IN
, ESN5860/WS
, ESN5861/BR
, ESN5861/IN
, ESN5861/IN/01
, ESN5861/SW
, ESN5861/SW/01
, ESN5861/WS
, ESN5861/WS/01
, ESN5868/WS
, ESN5960/BR
, ESN5960/IN
, ESN5960/WS
, ESN5961/IN
, ESN5961/SW
, ESN5961/WS
, ESN6260/IN
, ESN6260IN
, ESN8468/WS
, ESN8468WS
, ESNA4463/BWS
, ESZ5761/AL
, ESZ5761/BR
, ESZ5761/IN
, ESZ5761/SW
, ESZ5761/WS
, ESZ5860/AL
, ESZ5860/BR
, ESZ5860/IN
, ESZ5860/SW
, ESZ5860/WS
, ESZ5861/AL
, ESZ5861/BR
, ESZ5861/IN
, ESZ5861/IN/01
, ESZ5861/SW
, ESZ5861/SW/01
, ESZ5861/WS
, ESZ5861/WS/01
, ESZ5864/BR
, ESZ5864/IN
, ESZ5864/WS
, ESZ5960/AL
, ESZ5960/BR
, ESZ5960/IN
, ESZ5960/SW
, ESZ5960/WS
, ESZ5960SW
, ESZ5961/IN
, ESZ5961/SW
, ESZ5961/WS
, ESZ5962/IN
, ESZ5963/IN
, ESZ5969/SW
, ESZ8468/SW
, ESZA5863/IN
, ESZB5860/BR
, ESZB5860/IN
, ESZB5860/SW
, ESZB5860/WS
, ESZB5863/BR
, ESZB5863/IN
, ESZB5863/IN/01
, ESZB5863/WS
, ESZB5960IN
, ESZB5960WS
, ESZH5863/BR
, ESZH5863/IN
, ESZH5863/WS
, ESZH5950/IN
, ESZH5963/BR
, ESZH5963/BR/01
, ESZH5963/IN
, ESZH5963/IN/01
, ESZH5963/WS
, ESZH5963/WS/01
, ESZH5964/IN