גוף חימום למדיח כלים INDESIT

430.00

תיאור

מתאים גם לכל הדגמים המצורפים מטה: 

רוצים לבדוק שזה מתאים לדגם שברשותכם?  לחצו על F3 ורשמו את דגם המכונה שברשותכם.

CDIFP67T9CFR
,DDFG26B17EU
,DDFG26B17SEU
,DDFP58B16EU
,DFG26B16FR
,DFG26B16NXFR
,DFG26B17FR
,DFG26T16FR
,DFP27B+96Z
,DFP27B16FR
,DFP27B16NXFR
,DFP27T94AEU
,DFP27T94AFR
,DFP27T94ANXEU
,DFP28B16FR
,DFP58B+96EU
,DFP58B+96NXEU
,DFP58B16FR
,DFP58T94AEU
,DFP58T94CANXEU
,DFP58T94Z
,DIF66B1AEU
,DIF66T1AEU
,DIF66T9CAEU
,DIFP 6B+9EU
,DIFP28T9AEU
,DIFP28TH9AEU
,DIFP28TH9ALEU
,DIFP48T9ALEU
,DIFP66B+9EU
,DIFP68B1AEU
,DIFP68B1EU
,DIFP68T1AEU
,DIFP6B+9EU
,DIFP8B 96Z
,DIFP8B+96Z
,DIFP8T94Z
,DISR57M17CALEU
,DISR57M94CAEU
,DISR57M96Z
,DPG26T9ANXEU
,DPG66B1KEU
,DPG66B1NXEU
,DPG66T1AKEU
,DPG66T1ANXEU
,DPP48T9ANXEU
,DSR26B17
,DSR26B17NX
,DSR26B7FR
,DSR26B7NXFR
,DSR57M17
,DSR57M17NX
,DSR57M94AEU
,DSR57M94ASEU
,EDFG26B16KFR
,EDIF66B1EU
,EDIFP28T9AEU
,EDIFP68B1AEU
,EDPG66B1NXEU
,EDPG67B1KEU
,EDPG67B1NXEU
,TDFP57BP96EU