עו"ד מעיין נופר עמון

Spread the love

משרד עו"ד מעיין נופר עמון הנו משרד יסודי ומתוחכם, בקיא בהליכים המשפטיים על בורים, אשר מטרתו הראשונה במעלה הינה שביעות רצון הלקוחות הפוקדים אותו בשני מישורים:

הראשון, צמצום הנזק הנגרם למעורב בהליכים פליליים והשני – מתן מענה ויחס אישי לכל לקוח מלקוחות המשרד.

ההליך הפלילי ידוע כהליך כאוב, ארוך ומורט עצבים כאשר הלקוח ניצב בפני רשויות החוק האמונות על הסדר הציבורי, בהן המשטרה, בתי המשפט ובתי הסוהר.

בכל אחד משלבי ההליך הפלילי, החל בחקירה משטרתית וכלה, במקרה הגרוע, בבתי הסוהר, מלווה המשרד את לקוחותיו ליווי צמוד, תוך מתן מענה מיידי לפונים בכל שעות היממה.

משרד עו"ד מעיין נופר עמון מאפשר ללקוחותיו להבין, בראשית הדרך, את טיבו של ההליך הפלילי, ונותן מענה לשאלות החשובות ביותר:

  • מהי החקירה המשטרתית? כיצד מתנהלים בחדרי החקירה? מתי יש לשמור על זכות השתיקה ומתי עדיף למסור גרסה?
  • מהי ההודעה המתקבלת מהרשות החוקרת, על דבר הכוונה להעמיד לדין? מהי הזמנה לשימוע לפני הגשת כתב אישום?
  • הליך הת"פ (תיק פלילי) מול הליך המ"ת (מעצר עד תום ההליכים – היחס בין השניים ומשמעות ההליכים המקבילים זה לזה.
  • שלב ה"מודה לא מודה" – ובעגה המשפטית – מענה לכתב האישום.
  • זימון עדים וחקירתם בשלב הראיות. מהי פרשת התביעה ומהי פרשת ההגנה? האם אני צריך להעיד או לא? האם ביכולתי לזמן עדים? האם ביכולתי להוכיח צדקתי בבית המשפט וכיצד אוכל לעשות זאת?
  • מהו גזר דין? שעות לתועלת הציבור (של"צ) / עבודות שירות / מאסר בפועל – מה ההבדל בין העונשים והשפעתו עליי?
  • מהו מאסר על תנאי? מתי מטילים קנס כספי ומתי ייקבע כי עליי לפצות?
  • חילוט רכוש – מהו חילוט? באילו מקרים תוכל המדינה לחלט את רכושי ומתי ניתן להימנע מכך?

שאלות אלה מטרידות את הנחשד / מואשם בפלילים ולעתים המענה להן אינו ברור.

משרד עו"ד מעיין נופר עמון, שם לו למטרה לערב את הלקוח בכל שלב בהליך, לאפשר ללקוח להבחין בין האפשרויות העומדות לו ולהגיע אל התוצאה הטובה ביותר עבורו, תוך מתן ייעוץ מקצועי ואדיב, המלצות שקולות תוך בחינת מכלול הנתונים, בהם סביבת הלקוח, עברו הפלילי, נתוניו האישיים, מצבו הבריאותי, חומרת העבירות בהן הוא מואשם, המצב הראייתי בתיק ועוד.

משרד עו"ד מעיין נופר עמון מחזיק בידע משפטי מקצועי ונרחב, מעודכן בהלכות בית המשפט העליון, תקדימים ועדכוני חקיקה אשר השפעתם על מקצועיות העבודה ואיכותה לא תסולא בפז.

ייעוץ מדוייק ומומחיות משרד עו"ד מעיין נופר עמון, מוביל את לקוחותיו לצמצום הנזק האפשרי ככל שנגרם, בשל החשדות בהם נחקר הלקוח ו/או האישומים בהם יואשם בבית המשפט.

יעוץ לפני חקירה משטרתית, שימוע לפני הגשת כתב אישום, ניהול ההליכים בפני בית המשפט, יכולים כולם כאחד וכל אחד לחוד, לאפשר ללקוחות המשרד לשמור על זכויותיהם היסודיות לחירות, הליך הוגן, הגנה משפטית, כבוד ופרטיות.

כיצד נולד תיק פלילי?

התיק הפלילי, ומכוחו האשמה בעבירה פלילית, נולד עם תחילת החקירה המשטרתית. בשלב זה, ייחקר חשוד בעבירה פלילית על ידי הרשות החוקרת, הלוא היא משטרת ישראל. לנחקר בחקירה משטרתית זכויות וחובות. כך, עליו להישמע להוראות החוקר ולהיענות באופן מיידי ככל הניתן להזמנתו להיחקר, זאת כמובן במצב דברים בו לא נעצר על ידי המשטרה בצו מעצר. בין זכויות הנחקר/החשוד, הזכות להיוועץ עם עו"ד, הזכות לשמור על שתיקה בחקירה, כאשר בתווך עומדות זכויות היסוד המוקנות לו על פי חוקי היסוד במדינת ישראל, בהן הזכות לכבוד, לפרטיות, לשלמות הגוף, לקניין ועוד.

מעצר החשוד הנלווה ברוב הפעמים לחקירה המשטרתית של הנחקר/החשוד, פוגע פגיעה אנושה בזכות החירות של העצור, פגיעה הנעשית מכח הגבלת חופש תנועתו והגבלת מרחבו האישי, הן במעצר מטיבו, הן בשל ה"שיבוץ" עם עצורים אחרים.

משרד עו"ד מעיין נופר עמון, מקפיד הקפדה יתרה על שלב המעצר, שהנו שלב התחלתי ומשמעותי ביותר בהליך הפלילי, על זכויות החשוד, לרבות במעצר, על קצב התקדמות החקירה והצורך בהמשך הפגיעה בזכויות החשוד, טרם הגשת כתב האישום כנגדו.

כתב אישום והתיק הפלילי

ראיות שנאספו על ידי הרשות החוקרת ומספיקות, לדעת התביעה / הפרקליטות, להעמדת החשוד לדין באשמת העבירות בהן נחשד – מביאות להגשת כתב אישום כנגדו.

הגשת כתב אישום אל בית המשפט הרלוונטי, מהווה את נקודת הפתיחה של התיק הפלילי, בו יוצגו ראיות התביעה להוכחת האשמה מחד גיסא, וגרסת הנאשם לאשמה מאידך גיסא.

פרק זה בהליך הפלילי, מצריך הבנה וידע מקצועי, לצד דקדוק בפרטים, איסוף ראיות עצמאי על ידי עורך דינו של הנאשם ככל הנדרש, עבודה מאומצת לצד מענה אמין ואישי לנאשם, אשר נדרש להתמודדות ממשית מול רשויות החוק.

משרד עו"ד מעיין נופר עמון מגיש ללקוחותיו את הטיפול המקצועי האמין ביותר, היסודי והמושכל ביותר, תוך שימוש בידע מקצועי, תוכן משפטי ו"קריאת המפה" הראייתית בצורה המיטיבה ביותר.

חשוב לדעת: קיים שוני רב בין תיק לתיק, כאשר רכיבי השוני הם בראש ובראשונה חומרת העבירה והנזקים שנגרמו בעטיה. לכל עבירה הקבועה בחוק, תכלית שונה מתוך המטרה להגן על ערכי הציבור שונים בהם, לדוגמא, שלמות הגוף והנפש בעבירות מין, תחושת פרטיות וביטחון בעבירות רכוש, בצע כסף שבבסיס עבירת סחר בסם. אלו הן מספר דוגמאות בלתי ממצה של הערכים המוגנים אשר הפגיעה בהם, בבוא בית המשפט להכריע בעניינו של פלוני, נשקלת במערך השיקולים לעניין עונשו.

זהות עובר העבירה מהווה אף היא שיקול כבד משקל ; האם מדובר בבגיר או קטין, האם בעל עבר פלילי, האם בעברו ניסיונות שיקום (הוסטלים / קהילה טיפולית), האם הוא בעל משפחה, האם נכון לקבל טיפול? כל אלה משתנים היכולים להשפיע על תוצאתו הסופית של התיק מבחינת מיהות עובר העבירה, היינו, העבריין העומד לדין.

ההליך ב"תיק העיקרי" בעגה המשפטית, יכול לעתים להיות ארוך ומייגע. לצדו של הליך זה, מתנהל הליך מקביל, בפני שופט אחר, הוא הליך המעצר עד תום ההליכים המשפטיים, ובשפת העם – "העמדה לדין".

מעצר עד תום ההליכים המשפטיים

עבירות מסויימות עם מצב ראייתי נתון, יולידו עם הגשת כתב אישום כנגד פלוני, את בקשת המעצר עד תום ההליכים המשפטיים. בקשה מעצר זו כשמה כן היא – נוכח מסוכנות עובר העבירה, אם מכח טיב העבירה אם נוכח נתוניו האישיים, תביא לבקשת המדינה לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו. הלכה למעשה, משמעת הבקשה הינה מעצרו של אדם עד שייגזר דינו.

בקשות מעצר עד תום ההליכים המשפטיים מוגשות על דרך הכלל לצד הגשת כתב האישום. הליך זה נפרד להליך העיקרי המתנהל בבית המשפט לשם הוכחת אשמתו / חפותו של פלוני, וטיבו הגבלת הנאשם בתנאים אשר יבטיחו את ביטחון הציבור, התייצבות לדין וקיומו של הליך משפטי תקין תוך מניעת שיבוש הליכי משפט על ידו.

מערך הגבלות ואיסורים מגוון נתון במסגרת בקשת מעצר זו: מעצר ממש עד תום ההליכים המשפטיים, מאחורי סורג ובריח, ייקבע לרוב כאשר העבירה בה מואשם פלוני הינה עבירה חמורה ובית המשפט התרשם כי לא ניתן לאיין את מסוכנותו בתנאי שאינו מעצר בבית הכלא.

בקצה השני, יוכל נאשם לצאת לעבודה, להתהלך חופשי בשעות היום ואף לצאת את הארץ, מקרים בהם שוכנע בית המשפט כי הוא ראוי לאמונו.

משרד עו"ד מעיין נופר עמון בקיא ברזי הליך זה ויבטיח, בנסיבותיו האישיות של כל לקוח מלקוחות המשרד, את מידת ההגבלה המינימלית מהלך ההליך המשפטי, תוך שיתוף פעולה והכוונה מקצועית ומדוקדקת.

 

 

 

לבחירת עורך הדין המייצג בהליך הפלילי, השפעה רבה ובלתי מתפשרת על תוצאותיו.

על עורך הדין שנשכר, להבטיח את קידום האינטרסים האישיים של הלקוח, תוך מינוף הפוטנציאל הגלום בכל אדם מכח שונותו, ייחודיותו, עברו ועתידו.

משרד עו"ד מעיין נופר עמון, מתחייב למתן יחס אישי ומדוייק לקהל לקוחותיו, ייצוג הולם ומקצועי וחתירה לאחת – מזעור נזקי ההליך הפלילי וחתירה לתוצאה המיטבית עבור כל לקוח באשר הוא.

 

 

רחוב הרב קוק 8, ירושלים
טל': 02-6240086
פקס: 02-6221237
נייד: 050-5777136