סגירת תיק פלילי

Spread the love

סגירת תיק פלילי

ראשית ההסבר בהבנת המושג תיק פלילי.

פלוני מוזמן למשטרה ונחקר באזהרה בחשד לעבירה שעבר לכאורה. זהו תחילתו של התיק הפלילי.

העבירה – על אחת מן העבירות שבחוק העונשין, התשל"ז-1977 – זהו החוק בישראל שמעגן את העבירות הפליליות העיקריות. (ישנן עבירות תעבורה ובנייה לדוגמא, שנחשבות אף הן עבירות פליליות).

החקירה – הרשות החוקרת, שהיא משטרת ישראל, על תחנותיה השונות הפרושות ברחבי המדינה, היא הגוף האמון על חקירת העבירה, נסיבותיה, העדים לה, הזמן בו נעברה והנזקים שנגרמו בעטיה.

כאמור, פלוני מגיע אל תחנת המשטרה ונחקר בה אודות עבירה שנעברה. ראשית התיק הפלילי בחקירה באזהרה. פלוני מוכנס לחדר החקירות ומוזהר בנוסח הבא:

"אני איש משטרה מודיעך כי הנך חשוד ב….זכותך לא לומר דבר, דבריך יתועדו ועשויים לשמש כראיה בבית משפט ואולם, דע כי בית משפט יוכל להביא בחשבון את שתיקתך. זכותך להיוועץ בעו"ד לפני חקירתך בכפוף למגבלות הקבועות בחוק וזכותך להיוועץ בסנגור ציבורי אם אתה זכאי לכך על פי חוק".בתום האזהרה ומשהבין פלוני בגין מה הוא נחקר, מתחילה החקירה הפלילית. נשאלות שאלות, מוטחות ראיות, צילומים, שיחות טלפון מוקלטות, הודעות SMS וכו'. פלוני ישיב לשאלות, ימסור את גרסתו או שיבחר שלא לשתף פעולה עם החוקר המשטרתי (אולי הוא באמת הסתבך, אולי הוא פשוט מעדיף שלא לשתף פעולה עם המשטרה מתוך עיקרון…) ובתום החקירה תקרה אפשרות אחת משתיים, תלוי בטיב העבירה: או שפלוני ישוחרר לביתו עם התחייבות להתייצב לחקירה ככל שיידרש ולעתים גם חתימה על ערבות צד ג' (ערב שלישי שיאלץ להגיע אל תחנת המשטרה ולחתום כי במידה ופלוני לא יתייצב לחקירה באם יוזמן, תוכל משטרת ישראל לבוא אליו בטענות כמי שבא לחתום כי הוא מבטיח את התייצבותו), או, שפלוני ייעצר ויובא לפני שופט בתוך 24 שעות מרגע מעצרו, כך על פי החוק, וזאת משום שהמשטרה צריכה להוסיף ולחקור וכי יכול להיות שפלוני יעשה משהו שיקשה על הרשות החוקרת להגיע אל חקר האמת (כמו למשל יעלים ראיות או חלילה יפנה לאלמוני ויזהיר אותו שעליו לשמור את פיו סגור…).

זוהי למעשה לידתו לעולם של התיק הפלילי. רישום בדבר החקירה נפתח במאגרי משטרת ישראל. ברישום זה יוכלו לצפות גופים מסוימים בכל נקודת זמן בחייו של פלוני, באם מדובר בגופים המצריכים סיווג ביטחוני כלשהו. גם פלוני יוכל להעיד על עצמו באם עברו נקי או לא. כאשר יבקש פלוני בעתיד להתקבל לעבודה מסוימת, יכול המעסיק לדרוש ממנו להציג לו "תעודת יושר". זהו פלט המונפק ממאגר משטרת ישראל ובו רישום על התיקים הפליליים שיש או אין לפלוני.

 

מה קורה לאחר החקירה מבחינת פלוני:

כל חקירה באזהרה במשטרה מניבה רישום כלשהו. בד"כ מדובר ברישום פנימי בלבד. אבל, אם החקירה התפתחה, אם מדובר בעבירה חמורה, אם נגרמו נזקים או יש נפגעים (בד"כ תמיד יש נפגעים לרוב זה הציבור בכללותו על פי בתי המשפט ורשויות החוק), התיק לא ייסגר ויוביל, כמובן אם יש מספיק ראיות – להגשת כתב אישום כנגד פלוני, אל בית המשפט שידון את פלוני בכדי לנסות ולהעניש אותו, בבוא העת, על העבירה שעבר.

אבל, אם פלוני נחקר בעבירה ומסר גרסה מניחה את הדעת – ייסגר התיק הפלילי. כלומר, התובע המשטרתי החליט כי נגד פלוני לא יוגש כתב אישום בבית המשפט וזאת מכמה סיבות אפשריות על פי חוק:

עילת "אין אשמה" – זוהי עילת (סיבת) הסגירה האידיאלית ביותר לפלוני. זוהי עילת סגירה שלא משאירה רישום פלילי לפלוני בגיליון הפלילי שלו , אף לא ברישומים הפנימיים של משטרת ישראל.

עילת "חוסר ראיות" – בחומר החקירה שנאסף אצל החוקר, אין מספיק ראיות כנגד פלוני, שיכולות לבסס את אשמתו. עילת סגירה זו מותירה רישום בגיליון הרישום הפלילי של פלוני ואף ברישומי המשטרה, ויכול לשמש גורמים שונים בעתידו של פלוני (גורמי חקירה, תביעה או גופים ציבוריים שונים כגון שירותי הביטחון).

עילת "חוסר עניין לציבור" – העבירה שפלוני נחקר בה היא עבירה שאינה מעניינו של הציבור בגלל שהיא לא חמורה מספיק / לא גרמה לנזק משמעותי. עילת סגירה זאת תשאיר אף היא רישום בגיליון הפלילי של פלוני.

שינוי עילת הסגירה, באם התיק לא נסגר בעילת חוסר אשמה, היא החלק שמעניין את פלוני כאשר הוא יחשוב על המונח "סגירת תיק פלילי".

פלוני לא ירצה שיהיה לו רישום פלילי על משהו שהוא לא הועמד לדין בגינו בסופו של דבר. פלוני לא ירצה שיהיה רישום פנימי עליו איפה שהוא, שיכול וישמש גוף כלשהו כנגדו בעתיד, למשל במקרה שייחקר שוב ואז המשטרה תוכל להסיק כי פלוני הוא לא כזה תמים.

חשוב מאוד להבין: רישום פלילי אינו נראה בתעודת היושר שפלוני יצטרך להציג ביום מן הימים למעסיק פוטנציאלי שאצלו הוא יצטרך לעבוד. תעודת יושר, שהיא למעשה פלט הרישום הפלילי של פלוני, תהיה בעלת דף אחד בלבד – במקרה שאין לפלוני אף חקירה או הרשעה בעברו.

                        שני דפים – במקרה שפלוני נחקר והתיק נגדו נסגר בעילה שאינה חוסר אשמה או כמובן אם יש לפלוני הרשעות קודמות.

                        יותר משני דפים – אם פלוני הוא עבריין סדרתי שעובר עבירות בתדירות מסויימת במהלך חייו.

לסיכום:

אם נחקרת במשטרה כמו פלוני ואתה לא רוצה שישאר רישום כלשהו בגין חקירה זו, שכמובן לא הובילה להעמדתך לדין – פנה למשרדנו ונדאג שעברך יהיה ללא כל כתם!

טל': 02-6240086
פקס: 02-6221237
נייד : 050-5777136

 

 

"אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" (קוהלת, ז, כ).