תקלה F10 במכונת כביסה בוש

Last updated by at .

פתרון התקלה : פתרון ניקוי פילטר היה ג.ז. תקוע בפילטר ולא הייתה יציאת מים תקינה